Τρεις εικαστικοί δημιουργούν για το χώρο της ανέμης

* Τρεις εικαστικοί δημιουργούν για το χώρο της ανέμης στα Κάτω Πεδινά: Χρήστος Βαγιάτας, Μαρία Τζανάκου, Κωνσταντίνος Κωτσής

Τρεις εικαστικοί δημιουργούν για το χώρο της ανέμης

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2013

* Τρεις εικαστικοί δημιουργούν για το χώρο της ανέμης: 
Χρήστος Βαγιάτας, Μαρία Τζανάκου, Κωνσταντίνος Κωτσής

Διάρκεια εκθέσεως: 21/12-08/01

πληροφορίες: ανέμη, Κάτω Πεδινά (Σουδενά), τηλ. 26530 72003